31 Mart 2016
Büyük endüstriyel kaza riskinin azaltılmasına yönelik acil  durum planı yönetmeligi  TIKLAYINIZ
10 mart 2015 ve 29291 sayılı resmi gazete:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
176 SAYILI MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK
SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
             Kanun No. 6580                                                                                                        Kabul Tarihi: 4/12/2014
28 eylül 2014 tarih ve 29133 sayılı resmi gazete
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
24 eylül 2014 sayı29129 yönetmelik 1 yıl sonra uygulanacak
18 05 2014
SOMA maden kazasının 5.günü 301 işcimiz hayatını kaybetti.
13.05.2014
Manisa Somada Kömür ocağında FACİA
3 mayıs 2014 ve 28989 sayılı resmi gazete
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
26 mart 2014 sayı:28953
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinin ek-1inde yer alan 02 numaralı Gıda Sanayi işkolu tablosunda bulunan 20.59.11 kod numaralı alt sınıf ve 04 numaralı Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç işkolu tablosunda bulunan 20.59.01, 20.59.03, 20.59.04, 20.59.05, 20.59.06, 20.59.07, 20.59.08, 20.59.09, 20.59.10, 20.59.12, 20.59.13, 20.59.14 ve 20.59.15 kod numaralı alt sınıflar yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin ek-1inde yer alan 04 numaralı Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç işkolu tablosuna 20.59 kod numaralı sınıf olarak Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin ek-1inde yer alan 05 numaralı Dokuma, Hazır Giyim ve Deri işkolu tablosunda kodsuz olarak bulunan Tekstilden yapılan çuval imalatı” ibaresi Her türlü iplikten dokunan çuval imalatı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin ek-1inde yer alan 07 numaralıİletişim işkolu tablosunda kodsuz olarak bulunan Uzun ve kısa mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun ve kısa mesafe yer üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları) ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı tabloya 42.22.06 kod numaralı alt sınıf olarak Uzun mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları) ve 42.22.07 kod numaralı alt sınıf olarak Kentsel (kısa mesafe) telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (anten dahil iletim kuleleri ve trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.) ibareleri eklenmiştir.
MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin ek-1inde yer alan 10 numaralı Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolu tablosunda bulunan 97.00 kod numaralı sınıf yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin ek-1inde yer alan 13 numaralıİnşaat işkolu tablosuna kodsuz olarak “İl Özel İdarelerinden başka kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere, 30 Mart 2014 tarihinden sonra devredilen işçilerin şahsına münhasır olmak üzere, bu işçiler tarafından yerine getirilen işler ibaresi eklenmiştir.
MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin ek-1inde yer alan 14 numaralı Enerji işkolu tablosunda kodsuz olarak bulunan Uzun ve kısa mesafe elektrik (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun ve kısa mesafe yer üstü/altı veya deniz altı elektrik iletim hatları) ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı tabloya 42.22.01 kod numaralı alt sınıf olarak Uzun mesafe elektrik hatlarının inşaatı (uzun mesafe yüksek gerilim elektrik iletim hatları ile uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı iletim hatları) ve 42.22.04 kod numaralı alt sınıf olarak Kentsel (kısa mesafe) elektrik hatlarının inşaatı (trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.) ibareleri eklenmiştir.
MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin ek-1inde yer alan 20 numaralı Genel İşler işkolu tablosuna 97.00 kod numaralı sınıf olarak Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri ve kodsuz olarak Belediyelerden, İl Özel İdareleri ile başka kamu kurum ve kuruluşlarına, 30 Mart 2014 tarihinden sonra devredilen işçilerin şahsına münhasır olmak üzere, bu işçiler tarafından yerine getirilen işler ibareleri eklenmiştir.
MADDE 9 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
19/12/2012
28502
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
26/7/2013
28719
 
4 şubat 2014 ve 28903 sayılı resmi gazete
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine ekli ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan 46.72.03, 46.73.02, 46.75.04 ve 95.25.02 kodlarının tehlike sınıfı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
NACE
Rev.2_Altılı
Kod
NACE Rev.2_Altılı Tanım
Tehlike Sınıfı
46.72.03
Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin vb.)
Az Tehlikeli
46.73.02
Boya, vernik ve lak toptan ticareti
Tehlikeli
46.75.04
Zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti (haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları, dezenfektanlar, mantar ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler, bitki gelişimini düzenleyiciler ve diğer zirai kimyasal ürünler)
Tehlikeli
95.25.02
Mücevherlerin onarımı
Tehlikeli
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları için Tıklayınız
24 aralık 2013 tarih ve 28861sayılı resmi gazetede
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlanmıştır.
 
 
 28802 sayı 25 ekim 2013 tarihli resmi gazete

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi 16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 
 
11 Ekim 2013 ve 28792 sayılı resmi gazete
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE
EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
5 Ekim 2013 , 28786 sayılı resmi gazete:
Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği
 
19.09.2013 tarih  28770 sayılı resmi gazete TIKLAYINIZ
 
23.08.2013 tarihli ve 28744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik"
 
 
22.08.2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik"
 
20.08.2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik"
 
20.08.2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik"
 
 
Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik:TIKLAYINIZ
 
 
Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri
25 ocak 2013 ve 28539 sayılı  resmi gazete   TIKLAYINIZ
 
 
KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK – 06.08.2013,sayı:28730
 
Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve çalışanların kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde uygulanır.

(2) Asbest ile çalışmalarda, 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümlerle birlikte bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır.

(3) Radyasyonla birlikte farklı kanserojen veya mutajen maddeleremaruziyetin olduğu işlerde, radyasyonla ilgili özel mevzuatla birlikte bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır. Yalnızca radyasyona maruziyetin söz konusu olduğu işlerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kanserojen maddelere ilave

1. Üreamin üretimi.

2. Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlara maruziyete neden olan işler.

3. Bakır-nikel cevherinin kavrulması ve elektro rafinasyonu işleminde açığa çıkan toz, serpinti ve dumanamaruziyete neden olan işler.

4. Kuvvetli asit işlemi ile isopropil alkol üretimi.

5. Sert odun tozuna maruziyete neden olan işler
 
yönetmeliğin tamamı için TIKLAYINIZ.

 
İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK – 26.07.2013 ve 28719 sayılıresmi gazete
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına “10/11/1983 tarihli ve 83/7376 sayılı İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan işyerlerinin işkolu” ibaresinden sonra gelmek üzere “yeni bir işkolu tespiti yapılıncaya kadar” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-1 İşkolları Listesinde yer alan 10 nolu ‘Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar’ işkolunun 52.29.09 nolu alt sınıfının tanımı “Yetkili gümrük müşavirleri veya gümrük müşavirleri” şeklinde; 66.19.06 nolu alt sınıfının tanımı “Esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri” şeklinde; 71.12.01 nolu alt sınıfının tanımı “Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetleri (jeodezik, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topografya hizmetleri ile yol, kadastro ve topoğrafik gibi haritaların hazırlanması)” şeklinde değiştirilmiş ve aynı ekte yer alan 12 nolu ‘Metal’ işkolunun “33.14” satırının altına aşağıdaki satır eklenmiştir.
 
33.16
 
Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı
Kadınların gece postalarında çalıştırılma koşulları ile ilgili yönetmelik Tıklayınız
20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı resmi gazete
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTıklayınız
17 temmuz 2013 ve 28710 sayılı resmi gazete:
İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK
ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
13 temmuz 2013 ve 28736 sayılı resmi gazete
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE
ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE
DAİR YÖNETMELİK
 
Flaş Flaş Torba yasada madde55 ve 56 kabul edildi
 
MADDE 55 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bakanlık, usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en fazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.”
MADDE 56- 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50′den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
2) 50′den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,”

Olmak üzere kabul edildi

Haberin girildiği tarih 07.07 2013
 
 
29 HAZİRAN 2013 28692 SAYILI resmi gazete
 
ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA

İLİŞKİN TEBLİĞ  TIKLAYINIZ
 
 
 
2 Temmuz 2013  28695 SAYI
 
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE
KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK   TIKLAYINIZ
 
 
18 haziran 2013 ve  28681 sayılı resmi gazete

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK:TIKLAYINIZ
 
30 nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı resmi gazete

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN

KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTIKLAYINIZ
 
14 haziran 2013   ve 28677 sayılı resmi gazete
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÇOK TEHLİKELİ  İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ
GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ   Tıklayınız
 
 
 
15 Haziran 2013  ve 28678 sayılı resmi gazete

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİK
İşyeri Tehlike Sınıfları

28602 sayılı Resmi Gazete'de, 29.03.2013 tarihinde yayımlanan Tebliğ; şimdiye değin uygulanan işyeri tehlike sınıfları tebliğinde değişiklikler içeriyor. Bu tebliğ ile bazı NACE kodları kaldırıldı veya ayrıştırıldı ve bu durum ilgili kodlardaki işyerlerinin tehlike sınıfları ve NACE kodlarının değişmesiyle sonuçlandı.

İşyeri tehlike sınıfları, İSG uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin çalışma saatlerinin hesaplanmasında kullanıldığından ötürü tehlike sınıflarının değişikliği işyerleri için dikkat edilmesi gereken, önemli bir değişiklik olma özelliğinde. Bu sebepten işyerlerinin tehlike sınıflarının ve NACE kodlarının değişip değişmediğinin kontrol edilmesi, işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü konusunda faydalı olacaktır.


 • 29.03.2013 tarihli tebliğe buradan,
 • 26.12.2013 tarihli yürürlükten kaldırılan tebliğe ise buradan ulaşabilirsiniz

Kaynak: iskanunu.com

 
 
15 mayıs 2013 tarih ve 28 648 sayılı resmi gazetede

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayınlanmıştır.
 

6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu

Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik 16.04.2013 28620 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.


 

 Diğer Haberler:
 • SOLAS 2014
 • Starry night - Depremler ve Gökyüzü
 • Guidance on LNG Bunkering to Port Authorities and Administrations
 • Aviation and shipping face big challenges in reducing environmental impacts
 • IBIA Wants Clarifications For High Sulphur Bunker Carriage Ban
 • Engine types accepted under MARPOL Annex VI
 • MEPC 73
 • BWM
 • Mediterranean SOx emission control area study begins
 • Baltık kuru yük endeksi ve Petrol Fiatları,piyasa haberleri
 • İstanbul Boğazında Deniz Kirliliği görüntüleri
 • US fines Greek shipping companies for air pollution violations
 • Tüm Haberler
 • Konuyla İlgili Kitaplar
  © Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
  Her Hakkı Saklıdır.

  Bu Site Bilgi Amaçlıdır Olup, İçeriğin Doğruluğu Hakkında Garanti Vermez.
  Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Baskıları ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluşunuza Başvurmanız Önerilir.
  SafranNET HazırSite ile hazırlanmıştır
  SafranNET ©