Arıtma Teknolojileri

Balast suyu arıtma teknolojileri:
Balast suyu genellikle gemi limanda yükünü boşaltığında alınır ve diger bir limanda yük aldıgında boşaltır.Balast suyu ile birlikte virüslerden balıklara kadar su ve sediment ile birlikte alınır.Bioinvaders,allien species,nonindigenous ya da exotic species gibi zararlı sucul canlılar limana girmiş olur.Zararlı suculların  limana girmesini önlemek için önlemler BWM dışında  arıtma teknolojileri ile ilgili projeler geliştirilmektedir:

Arıtma teknolojilerinin seçimindeki  ölçütler:

  • Yolcuların ve mürettebatın güvenliği
  • Uygulanan işlemin verimliliği
  • Gemi işletimine ve seyahat süresine etkisi
  • Geminin yapısal bütünlüğü üzerine etkisi
  • Arıtma ekipmanının büyüklüğü ve kapsamı
  • Çevreye olan etkisi
  • Kurallara uygunlugunda PSC ler tarafından kolaylıkla izlenmesi
  • Arıtma işleminin çevreye ve insanlara olan etkisi ve maliyeti

Halen uygulanmakta olan balast almadaki kurallar açık denizlerden non-native species alınma riskini minimize etmeyi amaçlamaktadır.Ancak;tank dipinden sedimentleri ve kalan balast suyunu temizlemede ve tank dipine yapışan organizmaları tamamen çıkarmak  zor ve kaba dalgalı denizlerde veya  fırtınada balast suyunu değiştirmek güvenli olmayabilir.

Gemi yapısında balast tank dizaynında  organizmaların tanklardan kolaylıkla çıkarılması için uygun düzenlemeler yapılır.


Kimyasal bileşenler balast suyunda kullanılabilir.Ancak insanlara ve çevreye zarar vermemesi için önlem alınmalıdır.Biosidler katı ve sıvı olarak gemide kolaylıkla depolanabilir.Ancak gemide kısıtlı bir miktarda kullanılabilir.Diger bir dezantajı ise korrosif potansiyeli dolayısıyla   tank ,boru ve pompalarda  olumsuz etkisi olmaktadır.

Okside eden klor,brom,iyod biosidleri  hücre zarını tahrip ederek hücrenin ölümüne neden olmaktadır.Klor genellikle şehir sularının dezenfekte edilmesinde kullanılır;ancak son çalışmalar bu işlemin çok dikkatli yapılmazsa insan sağlıgına çok zararlı olduğunu göstermektedir.Biosidlerin oksidasyonu deniz suyunda reaksiyona girip toksik kimyasallara dönüşmesi mümkündür.Bu nedenlerle oksidasyona giren biosidlerin arıtma işleminde kullanılması çevreye çok zarar verecektir.

Ozon ise uzun yıllardır suların dezenfeksiyonu için kullanılmaktadır.Suyun içerine verilen ozon diger kimyasallarla reaksiyona girerek organismaları öldürmektedir.Ozon gazı zehirli olup,genellikle mikroskopik organizmaların öldürülmesinde etkili olup,daha büyük organizmalarda kullanılması verimli degildir.Arıtma işlemlerinde sadece ozonun  kullanılması yerine  kombinasyonu daha verimli olmaktadır.Büyük hacimli balast suları için büyük bir ozon donanımına ihtiyaç vardır.Ozon ve bileşenlerinin deniz suyu ile reaksiyona girmesi toksik kimyasalları oluşturarak ,çevreye zararlı olabilmektedir.
Okside olmayan biosidler metabolizmaya etkimektedir. Böcek ilaçları bu gruba dahildir.Bazı biosidler biyolojik olarak indirgenebilir ve çevre için güvenle kullanılabilir.

Oksidasyon yapmayan biosidlerden biri de gluteraldehit(gluteraldehyde) dir bu organik organizmaları yok edilmesinde özellikle  tıbbi cihazların sterilazyonunda kullanılır.Karaciger büyümesi gibi bazı olumsuz etkileri araştırılmaktadır.

Isıtma yoluyla arıtmada ;balast suyu 35C°-45 C° arasında ısıtılır.Bu sıcaklıgın balık gibi büyük organizmaları  öldürecek kadar bir süre kalması saglanır.Balast suyunun ısıtılmasında makine sogutma suyu sistemi kullanılır;ya da tanklar sıcak su ile yıkanır.Bu sistemde herhangi bir kimyasal tepkime sözkonusu değildir.Ölü organizmalar balast suyu denize bırakılmadan önce filitre edilerek alınır.Sıcaklıgın belli bir degere erişmesi için yeterli zaman olmalıdır.Soguk sularda seyreden gemiler için bu sistem verimli değildir,ve yüksek sıcaklıklarda ,tankların korozyona maruz kalması riski artmaktadır.Koruyucu boya kullanılması  ile uzun süre paslanmaya  etkisi kısa olmaktadır.

Diger bir yöntem filitrasyon olup;balast suları tanklara alınırken ve boşaltılmadan önce filitre edilir.Böylece sucul organizmaların doğal ortamlarında kalması sağlanır.Maliyetler organizmalar küçüldükçe artmaktadır.UV ışınlarının kullanılmasıda mikroorganizmaların öldürülmesinde kullanılmaktadır.UV sistemi filitrasyonla birlikte kullanılabilinir.
Akustik,elektirik akımı(mürettebat açısından risk oluşturma  ,pahalı olması ve cihazın büyüklüğü gibi etkenleriyle) ve magnetik alan yöntemlerinin(özellikle zebra midyeleri üzerinde etkileri bakımından) de arıtma  işlemlerinde verimliliği araştırılmaktadır.
Bugüne degin birçok yöntemler incelenmesine ragmen henüz düşük maliyetli organizmaları öldüren bir sistem bulunmamıştır.

 

Tamamlanmış  ya da devam etmekte olan projelerin bazıları aşağıda verilmiştir:

 

Croatian Ballast Water Treatment Project
Research and development center for Mariculture,Dubrovnik Croatia

Killing of invasive Marine Species of Ship’s Ballast Water using Hydroxyl Radical on Board in the Main Pipe of Discharge
Dalian Maritime University,China

Application Study of Ballast Water Treatment by Electrolysing Seawater
Dalian Maritime University,China

Basic Examinations of the Biological,Chemical and Physical Characteristics and Loading of Ballast Water and the Design of Process Modules for its Treatment and Disinfection Onboard
Berkefeld Water Technology,Celle and Bremen,Germany

Bremen –Ballast Water Project
GAUSS mbH,Bremen ,Germany

TREBAWA
TTZ Bremerhaven,Germany
University of Strathclyde,UK
Institute de Soldadura Qualialidade,Portugal

Anew Modular Concept for the Treatment of Ship’s Ballast Water
Hamann Wassertechnik GMBH,Germany

The Artemia Testing System for Ballast Water Treatment
Dr.Voigt-consulting,Germany


The Ternary Effect for Ballast Water Treatment
Arkal Filtration Systems,Israel,USA

Progress Report on the Special Pipe System as a Potential Mechanical Treatment for Ballast Water
Laboratory of Marine Technology of Kyushu-Island,Japan

Superconducting Magnetic Separator for Ballast Water Treatment,Japan

Ballast Water Treatment System with Jet Filter
Mitsui O.S.K Lines,Japan

A proposed Frame Work For Approving Ballast Water Treatment Technologies
Cawthron Instıtute,Nelson,  New Zealand

Ballast Water Treatment Verification Protocol-DNV
DNV,Norway  • 28.5.2024
  • Son 5 Haber
Konuyla İlgili Kitaplar
© Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
Her Hakkı Saklıdır.

Bu Site Bilgi Amaçlıdır Olup, İçeriğin Doğruluğu Hakkında Garanti Vermez.
Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Baskıları ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluşunuza Başvurmanız Önerilir.
SafranNET HazırSite ile hazırlanmıştır
SafranNET ©