Gemide ozon tabakasına zarar veren maddeler

Ozon tabakasına zarar veren maddelerin emisyonları yasaktır. Emisyonlar bakım-onarım, sistem çalışırken  yada teçhizatın onarımı ya da değiştirilmesi esnasında oluşan ozon tabakasına zarar veren bir maddenin çevriminden oluşan çok az miktardaki çıkışlar hariç, emisyonları içerir.

Ozon azaltıcı maddeleri içeren yeni donanımlar tüm gemilerde yasaklanacaktır. Ancak içerisinde hidrokloroflorokarbon (HCFCs) bulunduran yeni tesisler 1Ocak 2020 tarihine kadar kullanılabileceklerdir.

Bu kurala atıf yapılan maddeler ve böyle maddeleri içeren teçhizat gemilerden kaldırıldığında uygun alma tesislerine teslim edilecektir.

Gemide bulunabilen ozon tabakasına zarar veren maddeler:

  • Halon 1211     Bromochlorodifluoromethane
  • Halon 1301      Bromotrifluoromethane
  • Halon 2402     1,2-Dipromo-1.1.2.2-tetrafluoroethane (Halon 114B2 olarak da bilinir)
  • CFC-11       Trichlorofluoromethane
  • CFC-12         Dichlorodifluoromethane
  • CFC-113      1,1,2 – trichloro – 1,2,2 - trfluoroethane
  • CFC-114        1,2- Dichloro – 1,1,2,2 -tetrafluoroethane
  • CFC-115           Chloropentafluoroethane

 

The phase out of ozone –depleting Substances(Ozon tabakasını inceltici maddelerin son kullanım tarihleri)

 

Ozon –depleting substancesODP(Ozon –inceltici maddeler), Class I ve Class II olarak düzenlenir.Class I Ozon –inceltici madde olarak çok etkilidir.Bu madde Amerikada yasaklanmıştır. Class II maddeler hydrochlorofluorocarbons (HCFCs),olup geçici olarak Class I maddelerin yerine kullanılmakta ve zamanla hizmet dışı kalacaktır. Class I maddeler,(ODP) oranı 0.2 ve daha yüksek olup ,halonlar, chlorofluorocarbons (CFCs), methyl chloroform, carbon tetrachloride, ve methyl bromide dir.

 Montreal Protokolü geregince ozone –depleting Substances(ODS) üretim ve ithalinin yasaklanması ile ilgili son tarihler aşagıda verilmiştir:

 HCFC son kullanım tarihleri :

HCFC-22 ve HCFC-142b üretimi ve ithalatı 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren muafiyetler hariç;yasaktır.

Class II üretimi ve ithalatı 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yasaktır.Ancak;1 ocak 2020 den önce sogutma sanayide ihraç edilen ürünler hariç;

HCFC-22 ve HCFC-142 üretimi ve ithalatı 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yasaktır

Muafiyetler:

Gemilerde ambalajlanmış malzemelerde ilaçlama için kullanılan methyl bromide,

Astım gibi bazı hastalıklarda kullanılan CFCs bileşikleri

Labaratuar ve analitik çalışmalarda kullanılmak üzere,

Askeri ve ulusal güvenlik amacıyla kullanım

Üretici firmalar halihazırda Class I maddelere uygulandığı gibi 1 Ocak 2015 den geç olmamak üzere ClassII maddeleri de ozon azaltıcı madde olarak etiketleyecektir.

 

Yeni*:

Hydrochlorofluorocarbons gazlarının son kullanım tarihleri

17-21 Eylül 2007 tarihinde Kanada Montreal de yapılan toplantıda kabul edilen Montreal Protokolu degişiklikleri 14 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girecektir.Tarafların Ek C Klas I ODP oranı yüksek hydrochlorofluorocarbons gazların kullanım dışı bırakılmasını hızlandıracaklardır.

Kaynak:http://ozone.unep.org

 İgili PDF döküman

Yeni*

Avrupa ozon kirliliği

Avrupa Çevre ajansının Avrupa Ozon Kirliliği hakkındaki teknik raporuna göre 2007 yazında ölçülen Ozon seviyesinin geçen yıllara oranla azaldıgı bildirilmiştir.2006 da Kuzey Avrupada 180µg/m3 degeri geçilmemiştir.En yüksek ozon konsantrasyonu İtalya Sicilyada 479 µg/m3 degeri ile gözlenmiş ;ve Romanya 363 µg/m3 ,Fransa,Yunanistan da yüksek degerler çıkmıştır2002/3/EC Direktifine göre insan saglığının korunması için 8 saat boyunca maksimum ozon konsantrasyonun120µg/m3 değerinin aşılmaması gerekiyor.Havada yüksek oranda Ozon seviyesi saglık için risk oluşturmakta ve astım,solunum yolu rahatsızlıklarına sebeb olmaktadır.

Kaynak:EEA;yayın tarihi 30 Nisan 2008

 

 

 

 

 

 Konuyla İlgili Kitaplar
© Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
Her Hakkı Saklıdır.

Bu Site Bilgi Amaçlıdır Olup, İçeriğin Doğruluğu Hakkında Garanti Vermez.
Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Baskıları ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluşunuza Başvurmanız Önerilir.
SafranNET HazırSite ile hazırlanmıştır
SafranNET ©